Termeni si Conditii

Avizele legale
Noi, operatorii acestui site web, îl furnizăm ca un serviciu public utilizatorilor noștri.

Vă rugăm să consultați cu atenție următoarele reguli de bază care guvernează utilizarea site-ului dvs. Web. Vă rugăm să rețineți că utilizarea site-ului dvs. Web constituie acordul dvs. necondiționat de a urma și de a fi obligați de acești Termeni și condiții de utilizare. Dacă dvs. („Utilizatorul”) nu sunteți de acord cu acestea, nu utilizați site-ul, nu furnizați materiale pe site sau descărcați materiale de la acestea.

Operatorii își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica aceste Termeni și Condiții în orice moment, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului. Utilizarea site-ului dvs. web în urma oricărei astfel de modificări constituie acordul dvs. necondiționat de a urma și de a fi obligat de acești Termeni și condiții modificate. Din acest motiv, vă încurajăm să consultați acești Termeni și Condiții de Utilizare ori de câte ori utilizați site-ul.

Acești Termeni și condiții de utilizare se aplică la utilizarea site-ului Web și nu se extind la site-uri terțe legate. Acești Termeni și condiții și Politica noastră de confidențialitate, care sunt încorporate prin referință, conțin întregul acord („Contractul”) dintre dvs. și Operatori cu privire la site-ul Web. Toate drepturile neacordate în mod expres în prezentul document sunt rezervate.

Utilizări permise și interzise
Puteți utiliza site-ul Web în scopul exclusiv de partajare și schimb de idei cu alți utilizatori. Nu puteți utiliza site-ul Web pentru a încălca orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă, inclusiv, fără limitare, orice legile aplicabile referitoare la antitrust sau alte practici comerciale sau comerciale ilegale, legi federale și de valori mobiliare de stat, reglementări promulgate de Securitățile SUA și Comisia de schimb, orice reguli ale oricărui schimb național sau de altă natură, precum și orice legi, reguli și reglementări americane care reglementează exportul și reexportul de mărfuri sau date tehnice.

Nu puteți încărca sau transmite niciun material care încalcă sau deturnează drepturile de autor, brevetul, marca comercială sau secretul comercial al oricărei persoane, sau nu dezvălui pe site-ul Web orice informație a cărei divulgare ar constitui o încălcare a oricăror obligații de confidențialitate pe care le-ai putea avea.

Nu puteți încărca viruși, viermi, cai troieni sau alte forme de cod computerizat dăunător și nici nu supuneți rețeaua sau serverele site-ului Web la încărcări nerezonabile de trafic sau altfel vă angajați într-o conduită considerată perturbatoare pentru funcționarea obișnuită a site-ului.

Vi se interzice strict să comunicați pe sau prin intermediul site-ului Web orice material ilegal, dăunător, ofensator, amenințător, abuziv, calomnios, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, profan, urât, fraudulos, explicit sexual, rasial, etnic sau altfel obiectabil orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, orice material care încurajează conduita care ar constitui o infracțiune, poate da naștere la răspundere civilă sau ar încălca orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă.

În mod expres, vi se interzice compilarea și utilizarea informațiilor personale ale altor Utilizatori, inclusiv adrese, numere de telefon, numere de fax, adrese de e-mail sau alte informații de contact care pot apărea pe site-ul Web, în scopul creării sau alcătuirii listelor de marketing și / sau de corespondență și de la trimiterea altor utilizatori de materiale de marketing nesolicitate, fie prin fax, e-mail sau prin alte mijloace tehnologice.

De asemenea, vă este în mod expres interzis să distribuiți informațiile personale ale Utilizatorilor către terți în scopuri de marketing. Operatorii consideră întocmirea listelor de marketing și mailing folosind informațiile personale ale Utilizatorilor, trimiterea de materiale de marketing nesolicitate către Utilizatori sau distribuirea informațiilor personale ale Utilizatorilor către terți în scopuri de marketing ca o încălcare materială a acestor Termeni și Condiții de Utilizați, iar Operatorii își rezervă dreptul de a încheia sau suspenda accesul și utilizarea site-ului dvs. Web și de a vă suspenda sau revoca apartenența dvs. la consorțiu, fără restituirea taxelor de membru plătite.

Operatorii observă că utilizarea neautorizată a informațiilor personale ale Utilizatorilor în legătură cu corespondența de marketing nesolicitată poate constitui, de asemenea, încălcări ale diferitelor legi statale și federale anti-spam. Operatorii își rezervă dreptul de a raporta abuzul de informații personale ale Utilizatorilor autorităților de aplicare a legii și guvernului, iar Operatorii vor coopera pe deplin cu orice autorități care investighează încălcările acestor legi.

Trimiterile utilizatorilor
Operatorii nu doresc să primească informații confidențiale sau de proprietate de la dvs. prin intermediul site-ului Web. Orice material, informație sau altă comunicare pe care o transmiteți sau postați („Contribuții”) pe site-ul Web vor fi considerate neconfidențiale.

Toate contribuțiile la acest site sunt autorizate de dvs. sub Licența MIT oricărei persoane care dorește să le utilizeze, inclusiv operatorii.

Dacă lucrați pentru o companie sau la o universitate, este posibil să nu fiți titularul drepturilor de autor pentru orice faceți, chiar și în timpul liber. Înainte de a face contribuții.

    Cos